XËT YI MUJJ

NDEY SÀGGAN, DOOM FAATU (NDEY KODDU FAAL)

Waa Mamel, fii ci Ndakaaru, naqar ak tiis lañ fanaanoo. Li ko waral mooy tuut-tànk bu tollu ci benn at moo daanoo ci seen...

KU TEDD KI (Soxna Kumba Mbόoj)

Soxna Kumba Mbόoj, ñu gën koo xam ci turu Kumba Falilu, mi ngi am 20i at, doon ab ndongo ca Daaray Sorbonne ca Paris....

MBAS MEEK ÑÀKK XÉY CI SENEGAAL (SAFIYETU BÉEY)

Bérébu liggéeyukaay yu bare tëj nañu ndax mbas mi, loolu la ab lànket bu Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes (PSE-J) xamle ciy xibaar....

SENEGAAL WÓOLUWUL GARABU MADAGASKAAR GI (SAFIYETU BÉEY)

«Kenn du jëfandikoo Covid Organics fii ci Senegaal». Porfesoor Musaa Séydi xamle na ni garab gii di Covid Organics te juge Madagaskaar du bokk...

GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

TUUBAA Ki yore kàddug « Muxadimatul xidma » di Maxtaar Kan, mu ngi xamle ne « li wér te wóor mooy ne ab góor-jigéen kenn du ko suul...

MALI (Musaa Aysatu Jóob)

Ginnaaw bi nguurug Ibraayim Bubakar Keyta daanoo ci weeru ut 2020, réewum Mali mi ngi doon wéyal ay waxtaan ngir tabb njiit laata ñuy...

TAALIF CI MAAM ABDUL ASIIS SI DABBAAX (DAAWUDA NJAAY)

                     Taalif ci Maam Abdul Asiis Si Dabbaax Mag mat naa bàyyi cim réew Seex Abdul Asiis...

MÀGGALU TUUBAA (Musaa Aysatu Jóob)

Dees na amal màggalu Tuubaa ci 6i fan ci weeru oktoobar. Ginnaaw bi ndigal li  wàccee, Serin Muntaxaa Basiir Mbàkke ci kaddu Seriñ Bas...

TÀGGAT YARAM : SAFIYETU BÉEY

Saajo Maane dugal na ñaari bal ci joŋante bi ekibam Liverpool doon amal démb ak Chelsea. Ci ñaareelu fanu joŋante yi la dugal balam...

MAKI SÀLL GANEJI NAY DËKK AK I GOXI RÉEW MI : SAFIYETU BÉEY

Kafrin, Fatig ak Kawlax am nañu gan fan yii weesu, gannaaw bi njiitu réew mi Maki Sàll doon wër dëkk yeek gox yi ngir...

POLITIG : SAFIYETU BÉEY

Aymeru Ñing, doon kilifa ci Bennoo Bokk Yaakaar te jiite kurél gi ca Péncum Ndawi Réew mi, moo xamle ni « bu ñu sukkandikoo...

NOOK MBËNN MII NAG, BA KAÑATI ? (SÉEX AXMADU BÀMBA NJAAY)

Séex Axmadu Bàmba Njaay “Ku ndóbin rey sa Maam, foo gisee lu ñuul sax daw.” Xanaa kon ndóbin gi nekk Senegaal di reye taxul wolof...

PÉEXTE (LÀMP FAAL KALA)

PÉEXTE Da maa dëfeenu di jeneer Ba xel mi tàbbi cig ndenéer Dellusi naan ma nu gàddaay Fii kat lépp a ngi naaxsaay Xel mi sonal ma Di yuuxu naan...

WEYI TAN (SAYDU BA)

Saydu BA waa Ñooro la, di al-pulaar bu gàlle. Ndaanaan luy yëngu ci teyaatar la, tëgg ak um pecc. Tukki na ci réewi nasaraan yu...

SUNU RÉEW MI (NDAY XAYBA FAAL)

  Soxna Nday Xayba FAAL mi ngi dëkk Ndakaaru, doon jàng xam-xamu melosuuf ca Daara ju mag ju Seex Anta Jόob. Bind na taalif yu bari...

JAAR-JAARU BUBAKAR BÓRIS JÓOB (WAXTAAN AK PAAP SEEN)

https://youtu.be/rzrGnl479SM

Cokkaasu Odia

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL (Bóris Jóob ci tekkig Aali Jàllo)

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL Bi Siidiya Ndàtte Yàlla génnee àddina ak léegi, am na xarnook xaaj. Waaye, mi ngi mel ni mësta gane àddina. Dara...

KAN MOOY JIITEJI CESTI ? (NDEY KODDU FAAL)

Atum 2005 ak léegi daara ju mag jiy tàggat taskati xibaar yi ci Iniwersite bu Ndakaaru day tabb ñi yelloo jiite ko. Àllarba 26éelu...

ÀTTEKAT YUY WERANTE BAY WEERANTE (NDEY KODDU FAAL)

Fii ci Senegaal, ay kàngam ci yoon ñooy tamante dëmm. Àttekat bii di Yaaya Aamadu Ja moo jiiñ nawleem Usmaan Kan miy jiite tirbinaalu...