AccueilTagsCubba Taal

Cubba Taal

NJIITU RÉEW MI FA TUUBAA

Njiitu Réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, amal na génnam gu njëkk ci biir...

RUWÀNDAA, 30I GINNAAW FAAGAAGALUG TUTSI YA

Lu xewoon Ruwàndaa ca atum 1994 ? Keeroog, 6eelu fanu awril 1994, lañ song roppalaanu Njiitu...
spot_img

CAMPUG BASIIRU JOMAAY FAY

Ngelaw lu bees la réewum Senegaal noyyiwaat tembe ci campug Njiitu réew lu bees...

WOTEY 2024 YI : WURE WA DEM NA KËŊ

Ay waxtu rekk ñoo des ngir Saa-Senegaale falaat Njiitu réew lu bees lu war...

KAN MOOY ALIW MAMADU JA ?

Aliw Mamadu Ja ci 19i lawax yiy wut réew mi la bokk. Moom moo...

LI GËN A FËS CI WOTEY 2024 YI (16/3/2024)

PODOOR DALAL NA AAMADU BA Ni ñu ko xame ci jamono jii, lawax yi tàmbali...

WOTEB SÉMBUB « AMNISTIE » CA NGOMBALAAN GA

Sémbub « amnisti » bi Njiitu réew mi naal mu ngi jaabaajonge réew mi. Mu nekk...

WOTEY 2024 YI : 19i LAWAX ÑOO CI DES

Ginnaaw bi mu neenalee dekkare Njiitu réew mi jëm ci fommug wotey 25 féewiryee...

AMNESTI : MAKI XÀLL NA YOONU JÀMMOO

Fan yii, ñoo ngi soow mbirum amnesti (mbaale) bi Njiitu réew mi junjoon. Amnesti...

AAR SUNU ÉLECTION BËTAL NA DOXU-ÑAXTOOM BI

Kurél gii di wuyoo ci turu Aar Sunu Élection tegandi nañu ci suuf seen...

“UGB DU AY SËG !”

Ginnaaw Fàllu Seen (2018), leneen ndongo faatooti na fa jànguneb Ndar ba ci sababuy...

MÀGGALU POROXAAN : NU SIYAAREJI SOXNA MAAM JAARA

Màggalu Poroxaan bokk na ci xew-xewi diine yi gën a ràññeeku fi réew mi....

SOXNA JAAGA MU BÀLLAAGO DËDDU NA

Dee du jaas. Fu ko kenn dul xaar la malaakam dee mi naan jaas,...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (19/01/2024)

SÉEX TIIJAAN JÉEY DÀJJI NA TUUMAY AAMADU BA (BBY) Aamadu Ba, lawaxu Bennoo Bokk Yaakaar,...

Latest articles

NJIITU RÉEW MI FA TUUBAA

Njiitu Réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, amal na génnam gu njëkk ci biir...

RUWÀNDAA, 30I GINNAAW FAAGAAGALUG TUTSI YA

Lu xewoon Ruwàndaa ca atum 1994 ? Keeroog, 6eelu fanu awril 1994, lañ song roppalaanu Njiitu...

SÀMPIYONAA ALMAAÑ : BAYER LEVERKUSEN JËL NA KO !

Xabi Alonso ak gaayam yi def nañ ko. Dugal nañ Bayer Leverkusen ci mboorum...

BOROOM JAKARTAA BI FAATU FA CAALI

As góor su tollu ci 25i at, daan dawal móto jakartaa, lees fekk neewam...