HomeTagsTàggat-yaram

Tàggat-yaram

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (4/12/2023)

PÓLITIG Bu amee ñu doon laamlaame wotey 2024 ndax dees ko war a dàq am...

BURKINAA FAASO : AAYEES NA YÉENEKAAY LE MONDE

Barki-démb ci gaawu gi la ko Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo xamle ci ab yégle....
spot_img

LÀMB : TAFAA TIN DAAN NA ËMMA SEEN

Gannaaw ba Móodu Lóo ak Aama Balde bëree ci ayu-bés bii weesu, Móodu daan...

MÓODU LÓO DAAN NA AAMAA BALDE

Xaar bi yàggoon na lool, waaj gi tamit naka noonu. Waaye, ñaari mbër yi...

KUPPEG ÀDDINA GEES JAGLEEL U17 FA ENDONESI

Tànnees na fukk ak benni ndaw yi war a teewal Senegaal fa Endonesi ñeel...

XIBAARI TÀGGAT-YARAM

KUPPEG ÀDDINA U17 2023 Ndawi Senegaal yaa ngi ci waajtaayu kuppeg àddina si ñu dëgmal...

JOŊANTEB XARITOO : SENEGAAL DÓOR NA KAMERUN 1-0

Gayndey kuppe yi dóor nañ Kamerun 1-0. Tey ci altine ji lañ doon amal...

XIBAARI TAGGAT-YARAM (1/10/2023)

KUPPEG ÀDDINA WAY-LUU YI (MUUMA YI) Bàyyeesu leen xel, waaye way-luu (muuma) yi teewal Senegaal...

XIBAARI TÀGGAT-YARAM (18/9/2023)

WAA LORIENT YI SARGAL NAÑU BENJAMIN MENDY Benjamin Mendy duggaat na démb ci pàkkub futbal,...

ALSERI DUMAATI NA SENEGAAL

Démb ci talaata ji la gayndey Senegaal yi doon janook Alseri ci joŋante xaritoo....

XIBAARI TÀGGAT-YARAM (3/9/2023)

SAALIF KEYTA KUPPEKATU MALI BA WOON GAAÑU NA Ci gaawug démb ji, 2 sàttumbaar 2023,...

XIBAARI TÀGGAT-YARAM

MESSI GAÑE NA KUBAM BU NJËKK AK INTER MIAMI Ci guddig gaawu gi jàpp dibéer...

XIBAARI TÀGGAT-YARAM

LIGUE DES CHAMPIONS 2024-2025 Waa UEFA amal nañu ay coppite yoy, dañuy yokk limatu ekib...

XIBAARI TÀGGAT-YARAM

Real Madrid a ngi wër góol bu bees Thibault Courtois, góolu Real Madrid bi,  dafa...

Latest articles

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (4/12/2023)

PÓLITIG Bu amee ñu doon laamlaame wotey 2024 ndax dees ko war a dàq am...

BURKINAA FAASO : AAYEES NA YÉENEKAAY LE MONDE

Barki-démb ci gaawu gi la ko Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo xamle ci ab yégle....

XIBAARI TÀGGAT-YARAM (3/12/2023)

COOWAL CAN LI Afrig moom, dafa mel ni ndeyam liggéeyul. Saa bu CAN bi jubsee,...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (3/12/2023)

Pólitig Ëttu àttewaay bu mag bi gàntal na neenal-àtte bi layookati sonko yi sàkku woon...