AccueilTagsXibaar

xibaar

NJIITU RÉEW MI FA TUUBAA

Njiitu Réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, amal na génnam gu njëkk ci biir...

RUWÀNDAA, 30I GINNAAW FAAGAAGALUG TUTSI YA

Lu xewoon Ruwàndaa ca atum 1994 ? Keeroog, 6eelu fanu awril 1994, lañ song roppalaanu Njiitu...
spot_img

IRÃ SONG NA ISRAAYEL

Ay weer ginnaaw ba ñu dekkalaatee xareb Israayel ak Palestiin, ba tey jeexagul. Ndax,...

NJÀNG MEEK NJÀNGALE MI : BËGG-BËGGI JËWRIÑ JI MUSTAFAA GIRAASI

Jëwriñu njàngale mi ci daara yu ndaw yeek yu digg-dóomu yi, Mustafaa Giraasi, fésal...

NJIITU RÉEW MI BIND NA LIGÉEYKATI CAYTUG BOKKEEF GI

Njjitu réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, bind nab bataaxel, jagleel ko liggéeykati caytug...

BUBAKAR BÓRIS JÓOB ÑAAWLU NA KÀDDUY TAYIIRU SAAR YI

Fan yii weesu, Tayiiru Saar, njiitul làng gii di Parti nationaliste, dafa fésaloon i...

CÀMM GU BEES GI : WAAW, ANA JIGÉEN ÑI ?

Ginnaaw ba mu jële lenge yi, njiitu réew lu bees li Basiiru Jomaay Jaxaar...

NJIITU RÉEW MI DUNDAL NA AADA

Tay ci àllarba ji, 10i fan ci weeru awril lees doon amal jullig kori...

KORITE 2024

Ren, daanaka àddina sépp ci àllarba tey ji lañu wori. Senegaal itam, tey la...

FAATUG MUHAMMET JÓOB FA PIKIN

Am nay xibaar yu bees yu rot ñeel faatug Muhammet Jóob. Nde, jàllale nañ...

COKKAASU ODIA

JIITUWAAYI CÀMM GU BEES GI

Njiitu réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, taxawal na càmm gu njëkk ci moomeem...

JËWRIÑI CÀMM GU BEES GI

Jëf toxal na wax. Ñoo ko dige woon, jëfe nañ ko. Umar Sàmba Ba...

154 MILIYOŊ AK LU TEG AT MU JOT : MAKI SÀLL SÉDDU NA LAATA MUY DEM

Maki Sàll, waajaloon na boppam ca atum 2013. Ndeke, mi ngi doon sóoraale ab...

Latest articles

NJIITU RÉEW MI FA TUUBAA

Njiitu Réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, amal na génnam gu njëkk ci biir...

RUWÀNDAA, 30I GINNAAW FAAGAAGALUG TUTSI YA

Lu xewoon Ruwàndaa ca atum 1994 ? Keeroog, 6eelu fanu awril 1994, lañ song roppalaanu Njiitu...

SÀMPIYONAA ALMAAÑ : BAYER LEVERKUSEN JËL NA KO !

Xabi Alonso ak gaayam yi def nañ ko. Dugal nañ Bayer Leverkusen ci mboorum...

BOROOM JAKARTAA BI FAATU FA CAALI

As góor su tollu ci 25i at, daan dawal móto jakartaa, lees fekk neewam...