HomeTagsXibaar

xibaar

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (4/12/2023)

PÓLITIG Bu amee ñu doon laamlaame wotey 2024 ndax dees ko war a dàq am...

BURKINAA FAASO : AAYEES NA YÉENEKAAY LE MONDE

Barki-démb ci gaawu gi la ko Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo xamle ci ab yégle....
spot_img

AYIB DAFE A NGI YEDD CDC

Bu Usmaan Sonko bokkee ci wotey 2024 yees dégmal de, dina doon jaloore ju...

LAYOOKATI SONKO YI DUGAL NAÑ AB NEENAL-ÀTTE

Ginnaaw bi ëttu àttewaay bu mag bi neenalee woon àtteb Sabasi Fay ba, keroog...

JALOOREY RAGLUB SÓOBARE BU WAKAAM

Senegaal séqi na jéego bu am a am solo ci wàllu paj. Nde, doktoor...

AY CONGU CI YENN BÉRÉB FA SIYERAA-LEWON

Njàqare ak tiis la askan wa dëkke fa Freetown yeewoo démb. Ay sàmbaa-bóoy ñoo...

NJAAYUM GERTE GI : CÀMM GI SAMP NA NJËG GI

Càmm gi samp na njëg gees war a jaaye gerte gi ci kàppaañ 2023-2024...

USMAAN SONKO : « MBATIIT MOOY LÉPP, MOOY CËSLAAYU YOKKUTE. »

Laaj ak tontu bii nag, seen yéenekaayub web defuwaxu.com séqoon na kook Usmaan Sonko...

TËNKUG JIBAB NJÀNG MU KOWE MI

Ay fan a ngi ñuy amal ay wote ca Ngomblan ga ñeel koom mi...

WAY-SOPP LÀMMIÑI RÉEW MI, TOOGAAY AMATUL !

Àjjuma 17eelu nowàmbar 2023 ca Fatig, Njiitu réew mi, Maki Sàll, yëkkati na yile...

PASTEF JIITAL NA BASIIRU JOMAAY

Xibaar bi jib na : Basiiru Jomaay Fay la waa PASTEF tànn ngir doon...

FATIG : NJIITU RÉEW MI DIGEETI NA

Njiitu réew mi Maki Sàll digeeti na lu ëpp 800i tamñareet fa diwaanu Fatig....

SONKO AMATI NA NDAM !

Naam, CEDEAO joxe ko dëgg. Naam, Ëttub àttewaay bu mag bi neenal na àtteb...

CEDEAO AK ËTTUB ÀTTE BU MAG BI GÀNTAL NAÑ SONKO

Ëttu àtte bu CEDEAO gàntal na Usmaan Sonko, jox dëgg Càmmug Senegaal. tey la...

Latest articles

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (4/12/2023)

PÓLITIG Bu amee ñu doon laamlaame wotey 2024 ndax dees ko war a dàq am...

BURKINAA FAASO : AAYEES NA YÉENEKAAY LE MONDE

Barki-démb ci gaawu gi la ko Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo xamle ci ab yégle....

XIBAARI TÀGGAT-YARAM (3/12/2023)

COOWAL CAN LI Afrig moom, dafa mel ni ndeyam liggéeyul. Saa bu CAN bi jubsee,...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (3/12/2023)

Pólitig Ëttu àttewaay bu mag bi gàntal na neenal-àtte bi layookati sonko yi sàkku woon...