Odia

NJIITU RÉEW MI FA TUUBAA

Njiitu Réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, amal na génnam gu njëkk ci biir réew mi. Ag tukkig nemmiku la def, tey, fa Tuubaa. Dafa seeti woon kilifag yoonu Muriit, di Sëriñ Muntaxaa Basiiru Mbàkke. ci lees rotal ciy xibaar, Njiitu réew mi dafa amal...

RUWÀNDAA, 30I GINNAAW FAAGAAGALUG TUTSI YA

Lu xewoon Ruwàndaa ca atum 1994 ? Keeroog, 6eelu fanu awril 1994, lañ song roppalaanu Njiitu réewum Ruwàndaa, mu ñàkke ci bakkanam. Ca ëllëg sa la rey yi door, takkarnaase lool, ci lu gaaw. Rey gu mettee-metti, jéggi dayo, ñeel Tutsiy Ruwàndaa ak képp ku leen doon...

XËT YI MUJJ

NJIITU RÉEW MI FA TUUBAA

Njiitu Réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, amal na génnam gu njëkk ci biir...

RUWÀNDAA, 30I GINNAAW FAAGAAGALUG TUTSI YA

Lu xewoon Ruwàndaa ca atum 1994 ? Keeroog, 6eelu fanu awril 1994, lañ song roppalaanu Njiitu...

SÀMPIYONAA ALMAAÑ : BAYER LEVERKUSEN JËL NA KO !

Xabi Alonso ak gaayam yi def nañ ko. Dugal nañ Bayer Leverkusen ci mboorum...

BOROOM JAKARTAA BI FAATU FA CAALI

As góor su tollu ci 25i at, daan dawal móto jakartaa, lees fekk neewam...