Bindkatu ayubés bi

No posts to display

XËT YI MUJJ

LAYOO USMAAN SONKO AK MAAM MBAY ÑAŊ

Coowal 29 miliyaari yi ñu ne woon dañu ko luubal ca PRODAC, dekkiwaat na....

UGB : XEEX BI DOORATI NA !

Xeex bi jolleeti na diggante ndongoy iniwérsite Gastoŋ Berse ak takk-der yi. Jamono jii...

XIBAARI TÀGGAT-YARAM (Dibéer 29 saŋwiye 2023)

CHAN 2023 Sunu gaynde yee ngi wëyal di wane seen bopp fale ca Alseri. Bërki-démb,...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (Dibéer 29 saŋwiye 2023)

TUUBAA : JAWUB “OCASS” LAKK NA Démb ci guddi, ay boori 22i waxtu, lees nemmeeku...