FÀTTALIKU DÉMB

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL

Bi Siidiya Ndàtte Yàlla génnee àddina ak léegi, am na xarnook xaaj. Waaye, mi...

JÉERI JOOR NDEELAAK TUBAAB BI

Jéeri Joor Ndeela Faal mu ngi gane àdduna ci atum 1871. Mu doon doom...

DÉMB AK TEY

Dal-leen ak jàmm ci seen xët DÉMB AK TEY mi leen seen yeénekaayu web...

JIÑAABO, JÀMBAARU SELEKI BA CA SIGICOOR

Boo demee ca diiwaanu Sigicoor, dinga fa fekk liise bees duppe Jiñaabo. Waaye, aka néew nit...

DAAWUDA JAAWARA FAATU, NUY FÀTTALIKU SENEGÀMBI

Daawuda Kayraba Jaawara, jiite woon fi réewum Gàmbi 1979 ba 1994, faatu na ci...

SAARTJIE BAARTMAN, NDAW SA TUBAAB YI DEFOON MALA

Saartjie Baartman ab jaam la woon, fekkoon baax ca réewum Afrig-bëj-saalum.  Moom, nag, benn doomu...

MBËMËSTAL CI JAAR-JAARU ÀLLAAJI OMAR TAAL

Àllaaji Omar Taal mi juddu ci atum 1796 ca Fuuta, bokk na ci ñi...

XËT YI MUJJ

BÀRTELEMI JAAS GINNAAW DAAN BI ÑU TEG CI KAWAM

Ёttu àtte bu Ndakaaru dёggal na daan bi ñu teg ci ndoddu Bàrtlemi JAAS...

SENEGAAL 2 – BOLIWII 0

Ekibu nasiyonalu Senegaal bu futbal a ngi ci waajtaayu Kub di mond bi war...

YÀNQOOBA JATARA, JËWRIÑU TAGGAT-YARAM JU BEES JI

Mataar ba nekkatul jëwriñ jiñ dénk tàggat-yaram gi. Loolu bokk na ci xibaar yi...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (GAAWU 24 Sàttumbar 2022)

PÓLITIG  Ginnaaw mbetteel ga mu am ca Ngomblan ga ca palum njiit la, ndax Aminata...