"Tubaab yaa ngiy dem, waaye seen i karabaane a ngi des sunu biir ba tey, ñu ngemb leen, ràng leen i ngànnaay ; ba tax na xeex bu mujj biy dox ci diggante ki ñu béefeer ak aji-béefeer gi...

COKKAASU ODIA

Cokkaasu Odia

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL II (BUBAKAR BÓRIS JÓOB)

 Moone de, ngóor sii ñuy sargal tey, mooy ki daan fitnaal ak a toroxal sunuy maam, démb. Moo leen daan rey guddeek bëccëg. Mooy ki faat sunuy jàmbaar, sàcc sunu alal. Mooy ki daan...

NDEY SÀGGAN, DOOM FAATU (NDEY KODDU FAAL)

Waa Mamel, fii ci Ndakaaru, naqar ak tiis lañ fanaanoo. Li ko waral mooy tuut-tànk bu tollu ci benn at moo daanoo ci seen taaxu kër, ñàkk bakkanam. Ci Senenews mi nu jële xibaar...

KU TEDD KI (Soxna Kumba Mbόoj)

Soxna Kumba Mbόoj, ñu gën koo xam ci turu Kumba Falilu, mi ngi am 20i at, doon ab ndongo ca Daaray Sorbonne ca Paris. Moom nag tàmbali woon naa bind ci kàllaama nasaraan ba...

MBAS MEEK ÑÀKK XÉY CI SENEGAAL (SAFIYETU BÉEY)

Bérébu liggéeyukaay yu bare tëj nañu ndax mbas mi, loolu la ab lànket bu Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes (PSE-J) xamle ciy xibaar. « Liggéeyukaay yu bari wàññi nañ li ñu daan liggéey,...

SENEGAAL WÓOLUWUL GARABU MADAGASKAAR GI (SAFIYETU BÉEY)

«Kenn du jëfandikoo Covid Organics fii ci Senegaal». Porfesoor Musaa Séydi xamle na ni garab gii di Covid Organics te juge Madagaskaar du bokk ci garab yi doktoor yiy jëfandikoo ngir faj koronaawiris. Bi...

GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

TUUBAA Ki yore kàddug « Muxadimatul xidma » di Maxtaar Kan, mu ngi xamle ne « li wér te wóor mooy ne ab góor-jigéen kenn du ko suul Tuuba walla ci yeneeni sëgi jullit yi, sunu diine da...

MALI (Musaa Aysatu Jóob)

Ginnaaw bi nguurug Ibraayim Bubakar Keyta daanoo ci weeru ut 2020, réewum Mali mi ngi doon wéyal ay waxtaan ngir tabb njiit laata ñuy mën a amal ay wote. Démb ci altine ji nag...

TAALIF CI MAAM ABDUL ASIIS SI DABBAAX (DAAWUDA NJAAY)

                     Taalif ci Maam Abdul Asiis Si Dabbaax Mag mat naa bàyyi cim réew Seex Abdul Asiis Dabbaax ndey-ji-séex Luň mer mer bu waxaan xol yi féex Gis naa...

MÀGGALU TUUBAA (Musaa Aysatu Jóob)

Dees na amal màggalu Tuubaa ci 6i fan ci weeru oktoobar. Ginnaaw bi ndigal li  wàccee, Serin Muntaxaa Basiir Mbàkke ci kaddu Seriñ Bas Abdul Xaadr moo ngi xamal mbokku taalibe yi ni, donte...

TÀGGAT YARAM : SAFIYETU BÉEY

Saajo Maane dugal na ñaari bal ci joŋante bi ekibam Liverpool doon amal démb ak Chelsea. Ci ñaareelu fanu joŋante yi la dugal balam yi njëkk ci atum futbal mu bees mi. Bal bi njëkk...

Gis-Gis

NJIITU YÉENEKAAY BI

Bindkat yi

7 POSTS0 COMMENTS
42 POSTS0 COMMENTS
27 POSTS0 COMMENTS
Ndey Koddu Faal
23 POSTS0 COMMENTS
16 POSTS0 COMMENTS
Daawuda Géy
14 POSTS0 COMMENTS
10 POSTS0 COMMENTS
Mamadu Jàllo
10 POSTS0 COMMENTS
6 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
0 POSTS0 COMMENTS

WÀDD-MAKI : GINNAAW AY…SOPPI ?

Keroog, àjjuma 27eelufan ci weeru sàttumbar, atum 2019,ba ñuy ubbi Masaalikul Jinaan, jullit yépp a bégoon, rawatina murid yi. Bégoon nañ ba, foo...

LI UMAR YUM AK AALI NGUY NJAAY WAX TASKATI XIBAAR YI ÑEEL GUURAL GI

Paap Aali Jàllo Senegaal, ca njëlbeen ga (2eelu fan ci weeru màrs 2020), diiwaanu Ndakaaru kesee amoon Covid-19. Wànte, tey (29eelufan ci  weeru màrs jàngoro...

7 MÀRS WALLA 8 MÀRS ? BEY CI SA WEWU TÀNK…

Juróom-ñetteelu fan ci weeru màrs la xel yépp di dem ci jigéen ñi, ndax seen bés la. Àddina sépp a koy màggal, di ci...

LÀMBI GOLO-O ! KU JÓG SAAGA ! (PAAP AALI JÀLLO)

Njoolum-golo miy def yëfi goloom, ku ci yéemu dangay door a yeewu, mbaa nga doon ku mësta yeeru. Ñu baree ngiy coow ci...

YÉEN ÑIY SIIF JIGÉEN ÑI : NGEEN TEG KO FAN ? (NDEY KODDU FAAL)

  Ndey Koddu Faal « Daf maa sàkku ci lu ma neexul… Egg na ci man… » Kàddu yu naqaree dégg yii te daw yaram ñu ngi tukkee ci...

AY DU YEM CI BOPPU BOROOM

Senegaal, jamono ji ñu tollu nii dafa mel ni nekk doomu– réew mi rekk doyatul ; fàww nga fésal wet gi nga féete, moo xam...

KAN MOOY…MAKI SÀLL ?

Ci Baatu Majaw Njaay Aw askan, bala moo tànn njiitam, war naa seet bu baax...

KAN MOOY JIITEJI CESTI ? (NDEY KODDU FAAL)

Atum 2005 ak léegi daara ju mag jiy tàggat taskati xibaar yi ci Iniwersite bu Ndakaaru day tabb ñi yelloo jiite ko. Àllarba 26éelu...

Kan mooy...?

waxleen seen xalat

MBËMËSTAL CI JAAR-JAARU ÀLLAAJI OMAR TAAL

Àllaaji Omar Taal mi juddu ci atum 1796 ca Fuuta, bokk na ci ñi siggil ba fàww nit ku ñuul ci lislaam. Nekkul woon...