Beykati Ndengleer yi, ab dëkk bu féete ci bokk-moomeelu Njagañaaw, ñooy jiiñ Baabakar Ngom, boroom SEDIMA, ne da leen a jaay doole, nangu seen i tool. Jamono jii, nag, wax ji bare na ba mel ne tulleek-màlle. Réew mépp, ci...

COKKAASU ODIA

COKKAASU ODIA

USMAAN SONKO : ‘‘BU MAMADU JA AK SÉEX ANTA JÓOB ÀNDOON YOR RÉEW MI CI ATUM 1960…’’ (Ñetteelu xaaju laaj-tontook Ndey Koddu Faal, Paap Aali Jàllo, Daawuda Géy)

  LU DEFU WAXU : Ban taxawaay la Afrig war a am ? USMAAN SONKO : Tey, Afrig ci boppam moo nekk ci guddi gu bët setagul. Réew yépp jeexal nañu li ñu amoon. Réew yépp a soxla ay...

GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

(Ami Mbeng) 6i DOGAL YI MAKI SÀLL MUJJEE JËL ÑEEL MBAS MI Njiitu réew mi, Maki Sàll, amal nab bàttale ci altine ji weesu, 29eelu fan ci sulet, 2020. 6i dogal yii ñoo gën a fës...

ËTTUB TAALIF

‘’Ëttub taalif’’ mooy xët wu bees wi defuwaxu.com jagleel ladabu réew mi. Sunu xarit, sunu doomu-ndey Mataar Caam Faal, moo yor wile xët. Képp ku bind taalif te bëgg nu génne ko, mën nga...

SUNU GIS-GIS CI ”BLACK LIVES MATTER” AK YENEEN XEETI ÑAXTU ÑEEL XEETAL AK ÑAAWTEEFI TAKK-DERI AMERIG YI (Kàddug mbooloom kàngami Mbootaayu Xeet yi fekk baax Afrig)*

(Ci tekkig Ndey Koddu Faal) Njolloor, ca Minneapolis. Alkaatib Tubaab teg óomam ci kow loosu nit ku ñuul di bës, di bës, di bës rekk, tëwa bàyyi. Ñépp fàttaliku démb. Noyyi të ko ticc, mu fatt naan...

FÀWW FAIDHERBE DAANU !

  Paap Aali Jàllo «Tooñ, torox, goreedi ak ñàkk fulla weesuwul ñuy woyal Lat-Joor ci tóojug estati bu Faidherbe…» (Usmaan Sémbéen) Ginnaaw mbasum Covid-19 bi, mel na ne àddina saa ngiy jànkonteel ak meneen xeetu mbas : fippu....

YOLOMAL BUUMU NJAAM GI NGIR GËN LAA XOJ, FARÃS DEFATI NA MËNINAM (Boos Ndóoy)

Boos Ndóoy Jikko ak boroom, sëg ya rekk ! Ndege, Farãs dafa am pexe moo xam ne, ca jamonoy nootaange ja ba tey jii, ci lay wéy di naxe réew yim tegoon loxo démb ngir...

USMAAN SONKO : ‘’ÀNDUMAAK ÑI NAAN ‘FRANCE DÉGAGE’ !’’ (Ñaareelu xaaju laaj-tontook Ndey Koddu Faal, Paap Aali Jàllo ak Daawuda Géy)

LU DEFU WAXU : Seetlu nañ ni, saa booy wax ci nguurug Maki Sàll, danga naan « Nee na moom moo gañe… ». Mu mel ni nanguwoo ndamu Maki Sàll li ci joŋante wote njiiteef...

USMAAN SONKO : « MAKI SÀLL CUUNE LA, DI DEF YËFI CUUNE. » (Ndey Koddu Faal, Paap Aali Jàllo, Daawuda Géy)

(Xaaj bu njëkku laaj-tontook Ndey Koddu Faal, Paap Aali Jàllo ak Daawuda Géy) LU DEFU WAXU : - Usmaan Sonko, ginnaaw bin la nuyoo, noo ngi lay sant di la gërëm bu baax.  Nuy fàttali rekk ni...

FUKKI SIMILI YI SOPPI AMERIG BA FÀWW (Paap Aali Jàllo)

PAAP AALI JÀLLO George Floyd, jamono jii, mooy néew bi gën a siiw ci àddina sépp. Li kob takk-der bu weex faat ci anam yu ñaaw a ñaaw, nag, moo waral coow li jib boobaak léegi. Bees...

YOW KORONAA (Mamadu Jara Juuf)

TAALIFU MAMADU JARA JUUF Nee nga  layy, ni dott Ñów di nas, di nocci Nërmeel  nga  boroom  doole Detteel  nga  boroom  alal Botti nga  boroom  xam-xam Yow Koronaa, yaay  fas di fecci ! Kenn ràññeetul  kenn Kenn xàmmeetul  kenn Fatt  nga  gët  yi Muur...

Gis-Gis

NJIITU YÉENEKAAY BI

Bindkat yi

34 POSTS0 COMMENTS
23 POSTS0 COMMENTS
Ndey Koddu Faal
16 POSTS0 COMMENTS
15 POSTS0 COMMENTS
Daawuda Géy
12 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
9 POSTS0 COMMENTS
Mamadu Jàllo
7 POSTS0 COMMENTS
6 POSTS0 COMMENTS
4 POSTS0 COMMENTS
1 POSTS0 COMMENTS

USMAAN SONKO : ‘’ÀNDUMAAK ÑI NAAN ‘FRANCE DÉGAGE’ !’’ (Ñaareelu xaaju laaj-tontook Ndey...

LU DEFU WAXU : Seetlu nañ ni, saa booy wax ci nguurug Maki Sàll, danga naan « Nee na moom moo gañe… ». Mu mel...

KORONAAK ÀDDINA (Làmp Faal)

Taalifu Làmp Faal Kala Ki daan mere nit ñi ci ñàkk a nuyoo Moo bank ab loxoom di tere nuyoo Ki daa tëju amul yitte lañ daan...

XALAM DEMOON NA BAY NEEX

Dibéer, 24eelu fan ci weeru féewaryee, atum 2019. Bés bi ñépp doon xaar, agsi na. Bés bi taskati xibaar yi doon séenu, di ko...

GÀTTALUG XIBAAR YI (Altine 13 eelu – dibéer 19eelu awril)

Paap Aali Jàllo Mbasum Covid-19 bi faat na juróomi way-tawat ci diggante dibéer ak altine Ci dibéer ji, bi minwi di waaj a jot, la xibaar...

Bàlla Gay-Móodu Lóo : ñaar ci dara

Làmbu démb ak ju tey jeeka wuute ! Ndege, démb, bu nawet bi wàccaan, ci lañu daan tëgg làmb. Kon, nu gis ne ci njeexitalu...

WÉR-GI-YARAMU DOXANDÉEM YI CI ITALI

Nu yattati sunu xalima ngir biralati sunuy kàddu. Waxati dëgg jot na. Nu dikk ak yéen ci mbiru doxandéem yi féete fii...

BATAAXALU ITALI BU TIISE NII…

Mbokki Senegaal, Maa ngi leen di nuyu yéen ñépp, ku ci nekk ci sa tur ak sa sant. Tey, fii ci Milaŋ, maak sama soxna danoo...

Kan mooy...?

waxleen seen xalat

MBËMËSTAL CI JAAR-JAARU ÀLLAAJI OMAR TAAL

Àllaaji Omar Taal mi juddu ci atum 1796 ca Fuuta, bokk na ci ñi siggil ba fàww nit ku ñuul ci lislaam. Nekkul woon...