GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

Yeneen i xët

Aji bind ji

TUUBAA

Ki yore kàddug « Muxadimatul xidma » di Maxtaar Kan, mu ngi xamle ne « li wér te wóor mooy ne ab góor-jigéen kenn du ko suul Tuuba walla ci yeneeni sëgi jullit yi, sunu diine da koy aaye. »

KORONAAWIRIS

Gii Maryiis Saaña yedd na njiitu réew mi Maki Sàll ak jawriñu wér-gi-yaram u Senegaal, Juuf Saar, wax leen ne : « waruñoo tere ku daje ba noppiy wëlbatiku di ko def ñoom ci seen bopp… »

BÓOMUG JON LENON

Màrk Sapmaan mi reyoon Jon Lenon, ci 8eelu  fanu desàmbar 1980, wax na li ko ko taxoon a rey : « maa rey Jon ndax dafa siiwoon lool sax, moo tax fu ma tollu dama daan wut ndam, ndax sama bopp rekk moo ma ñoroon …»

FUTBAL

Luwis Suwaares jóge na Bàrsaa. Dem na Atletikoo Madrid. Ba muy tàggatoo ak waa Bàrsaa, nag, démb ci suba si, ciy jooy la fa jógee.

Plus de publications

Widewo

Xët yi mujj