LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (20/6/2024)

Yeneen i xët

Aji bind ji

NJIITU RÉEWUM FARÃS DALAL NA MOM SENEGAAL

Lu jege ñetti weer ginnaaw bi ñu ko falee ak léegi, Njiitu réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, mi ngi sog a teg tànkam Farãs. Tukki boobu, li ko waral mooy ndaje ma fa am te ñu dippee ko “Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinales”. Tey, ci alxames ji la ko Njiitu réewum Farãs, Emmanuel Macron dalal fa njéndel Farãs la. Nde, ay xibaar rot nañ ci ne, ginnaaw ndaje moomu, ñaari Njiiti réew yooyu séq nañ waxtaan.

FMI ÀRTU NA SENEGAAL

FMI (Fonds Monétaire International) moom ag këru liggéey la goo xam ne kenn naataableetu ko ci àdduna si. Ndax, kurél la goo xam ne, ci wàllu xaalis ak yu ni deme lay yëngu. Kër googoo wax ne, li réewum Senegaal leb dafa bari lool. Ci gàttal, li mu jël romb na sax li mu soxla woon. Te, loolu mën na am ay njeexital ci koomu réew mi ëllëg ci biir.

LIMUB ÑI FAATU CI AJ GI YOKK NA

Ajug ren jii, mel na ne ñu bari dootuñu ko fàtte. Te, loolu, lenn waralu ko lu moy bakkan yu bari yi ci rot. Te, ñu bari jàpp ne loolu tàngoor wu metti wa fa am moo ko waral. Ndax, bu dee téeméer ak lu teg lañu daan wax, mel na ne lim ba romb na ko di dem. Bees sukkandikoo ci li AFP lim, ñi ñàkk seen bakkan ci aj gi ëpp nañu junni. Waaye, ba tey limub ñi ci faatu ñépp xamaguñu nu mu tollu. Mu nekk mbir mu tiis nag donte ne sax du guléet ay bakkan di fa rot. Waaye, ren tamit at la ci at yi.

MBËKK MI

Coowal mbëkk mi xaajagul bay jeex. Ndax, saa su ñu foogee ne wàññeeku ne, fekk booba la waalo gën a aay. Ndax, ay bakkan a ngi rot taxul Saa-Afrig yi teggi seen i tànk. Am na ñoo xam ne ci yoon wi lañu ñàkke seen bakkan. Waaye, am na juróomi doomi aadama yoo xam ne fa dun bii di Canaries lañu leen fekk ñu faatu donte ne sax am na juróom-benn-fukk ak juróom-ñett yu ñu jot a rawale.

MBIR MU DOY-WAAR CI OTORUT BI

Loolu mi ngi am démb ci àllarba ji. Mi ngi xewe ci “autoroute à péage bi” diggante Ndakaaru ak Mbuur. Benn biis moo fa tàkk. Waaye, Yàlla mujj na caa wis ndox mu sedd. Ndax, lañu ca doon ragal amu ca. Nde, kenn ñàkku ca bakkanam donte ne sax li rotagum ciy xibaar leeraluñ limub doomi aadama ya ca nekkoon. Ak tamit ndax, am na ñu ci jële ay gaañu-gaañu am déet.

BENEEN XEW-XEW BU TIIS FA KAFRIN

Benn xale bu jigéen bu tollu ci ñaari at la jenn rakk walla mag ci baayam rendi. Mu nekk mbir mu tiis. Nee ñu nag, bees sukkandikoo ci ay jegeñaaleem, ki def jëf ju ñaaw jooju àndul ak xelam. Nee ñu sax, ndongo la woon fa daara ju kowe ja nekke fa Ndar.

AKSIDAŊ FA BOORI SACRÉ-CŒUR

Jéyya jooju tamit, beneen biis moo ko def. Waaye, wii yoon moom, benn ci biis yi ñuy dippe BRT (Bus Rapid Transit) la. Benn ci yooyu moo fiir ab boroom moto (jakarta). Mu mel ni nag du boroom moto ba kesee ca jële ay gaañu-gaañu. Ndax, ña nekkoon ca biis ba sax, am na ñu bari ñoo xam ne jële nañu ca ay gaañu-gaañu.

Plus de publications

Widewo

Xët yi mujj