CAYTUG BAAYALE GI : ÑAAREELU SUMB BI

Yeneen i xët

Aji bind ji

Tey ci talaata ji, 9 sãwiyee 2024, la ndajem ndeyu àtte réew mi doon saytu baayaley lawax yi matalul woon te waroon a mottali walla joyyanti leen ci seen i baayale.  Bi 9i waxtu yu toftal 30i simili jotee ci la caytu gi tàmbali. Dafa amoon i lawax yu waroon a jàll ci suba si, muy Meetar Elaas Mustafaa Juuf, Róos Wardini, Idriisa Sekk, Aliw Mammadu Ja, Sëriñ Mbuub, Paab Jibriil Faal, Mammadu Lamin Jàllo, Muhammet Bun Abdalaa Jonn, Aliw Kamara, Elaas Maalig Gàkku, Paab Momar Ngom.

Lawax yi waroon a jàll ci ngoon gi, dale ko 14i waxtu yu tegal 30i simili, ñooy : Aali Nguy Njaay, Sëriñ Géy Jóob, Suleymaan Ndeene Njaay, Abdul Mbay, Aminata Ture, Elaas Mammadu Jaawo (Maam Bóoy Jaawo), Aamadu Sekk, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, Elaas Abdu Rahmaan Juuf, Bugaan Géy, Aamadu Li, Ceerno Alasaan Sàll.

Bi ndajem ndeyu àtte réew mi jeexalee caytoom, ñii ñoo jàll :

Basiiru JOMAAY Jaxaar Fay

Ceerno Alasaan

Elaas Mammadu Jaawo (Maam Bóoy Jaawo)

Aali Nguy

Elaas Maalig Gàkku

Muhammad Bun Abdalaa Jonn

Mammadu Lamin Jàllo jàll

Paab Jibriil Faal

Sëriñ Mbuub

Aliw Mammadu Ja (PUR)

Idriisa Sekk

Róos Wardini

Ñi ci des nag, muy Meetar Elaas Mustafaa Juuf, Aamadu Li “Akile”, Bugaan Géy Dani, Elaas Abdu Rahmaan Juuf, Aminata Ture, Abdul Mbay, Suleymaan Ndeene Njaay ak Sëriñ Géy Jóob.

Bu dee lawax yii di Aliw Kamara, Paap Momar Ngom ak Aamadu Sekk, ñoom, jotuñoo ci mottali li leen dese woon ci yak li ñu waroon a joyyanti.

Kii di Soxna Aminata Ture nag, moom fasul yéene bank i loxoom. Nde, ginnaaw biñ ko gàntalee, biral nay kàddu wax ne : “Dinanu wéyal sunub xeex. Kàmpaañ bii, dinanu ci bokk ngir nguur gii jóge fi…”.

Pap Aali Jàllo
Plus de publications

Widewo

Xët yi mujj