SONKO AK KARIIM DUÑ BOKK CI WOTEY 2024 YI

Yeneen i xët

Aji bind ji

Ndogal li rot na. Tey jii, ci gaawug 20 sãwiyee 2024, la 7i àttekati ndajem ndeyu àtte mi waroon a biral toftaleg lawax yiy joŋante ci wotey njiiteefu réew mi, keroog 25 féewaryee 2024.

Xaar bi yàggoon na lool nag. Nde, ci suba ba léegi, askan waa ngi doon séentu ndogalu àttekat yu mag yi. Ci guddi gi la mujje génn, bi 22I waxtu jotee daanaka. Li ci gën a fës nag mooy li Usmaan Sonko ak Kariim Wàdd dul bokk ci wote yi. Bu dee Basiiru Jomaay Jaxaar Fay ak Séex Tiijaan Jéey, ñoom dañuy bokk.

Bu ko defee, 20i lawax ñoo nar a dagaan baatu askan wi ngir xëcco jal bi. Ñii la :

 1. Buubakar KAMARA

 2. Séex Tiijaan JÉEY

 3. Décce FAAL

 4. Daawda NJAAY

 5. Abiib SI

 6. Xalifa Abaabakar SÀLL

 7. Anta Baabakar NGOM

 8. Aamadu BA

 9. Róos WARDINI

 10. Idiriisa SEKK

 11. Aliyun Mamadu JA

 12. Sëriñ MBUUB

 13. Papaa Jibril FAAL

 14. Mamadu Lamin JÀLLO

 15. Mahammad Bun Abdalaa JONN

 16. Elaas Maalig GÀKKU

 17. Aali Nguy NJAAY

 18. Elaas Mamadu JAAWO

 19. Basiiru Jomaay Jaxaar FAY

 20. Ceerno Alasaan SÀLL

Pap Aali Jàllo
Plus de publications

Widewo

Xët yi mujj