CAN 2024 KODDIWAAR : TËGG SA CAN, JËL KO !

Yeneen i xët

Aji bind ji

Koddiwaar mooy waaga CAN 2024 bees doon amale biir dëkkam. Mu doon dajeek Niseriyaa bu Wiktoor Osimen. Waaye, moom Koddiwaar moo mujje gañe ñaari bal ci benn (2-1). Moom waaga wi nag, kenn réerewul fim jaar. Nde, tolloon na fi foo xam ni mënees na wax ni wërsëg dëgg a ko taxoon a des ci po mi.

Ci ñetteelu toogaay bi la Koddiwaar génne. Waaye, mu jóge ci loolu mel ni ndaw luñ yedd, gën a defaraat taxawaayam, solu jom ba fees. Ca la jóge woon gañe Senegaal teg ci Mali ak RD Kóngo. Démb ci gaawu gi 12i fan ci weeru féewiryee wi. Jamono jii, biir Koddiwaar, foo sànni mbàttu mu tag.

Niseriyaa nag, ku ne yéene woon na ko kub bi ndax yoon wu réy wiñ def itam. Seen joŋante yépp di woon mats jànq. Waaye, li wolof naan “nii la mënoon a deme”, kon noonu la mënoon deme.

Gannaaw loolu itam, amal nañ ay tabb ñeel ñi gën a xarañ ci po mi.

Futbalkat bi gën a xarañ : Ekong (Niseriyaa)

Góol : Wiliyaams (Afrig dii Sidd)

Dugalkat : Nsue (G. Ekuwaatoriyaal)

Ndaw li gën a xarañ : Adingara (Koddiwaar)

Tàggatkat : Emeers Faye (Koddiwaar)

Plus de publications

Widewo

Xët yi mujj