Home Authors Posts by Uséynu Béey

Uséynu Béey

10 POSTS 0 COMMENTS

XËT YI MUJJ

18 SAFAR (TAALIFU SOXNA BAAWO JÓOB)

  18 SAFAR Dikkati nga ngir saafaraati sunuy aajooki tawat, yaw 18 safar. Kon képp ku bëgg a tonowu dikkal màggal 18 safar. Wépp yiw wees di sàkku...

2002, ATUM SUUXU JOOLAA BI (NDEY KODDU FAAL)

Bërki-démb 26 sàttumbar ci atum 2020, "Bateau le Joolaa" def na 18i at ci biir géej. Daanaka ñaari-junni nit ñàkkoon nañ ci seen bakkan....

BINDKATU AYUBÉS BI : IBRAAYIMA SAAXO CAAM

                Ibraayima Saaxo Caam a nga juddoo Rëbës ci atum 1973, muy gox bi nekk diggante Medinaa ak Ñaay-Cokkeer, géej gi féete ko sowu. Gannaaw...

SENGHOR, HOUPHOUET, DOOMI-AFRIG YI DAAN XEEX AFRIG (BOOS NDÓOY)

"Tubaab yaa ngiy dem, waaye seen i karabaane a ngi des sunu biir ba tey, ñu ngemb leen, ràng leen i ngànnaay ; ba...

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL II (BUBAKAR BÓRIS JÓOB)

 Moone de, ngóor sii ñuy sargal tey, mooy ki daan fitnaal ak a toroxal sunuy maam, démb. Moo leen daan rey guddeek bëccëg. Mooy...

NDEY SÀGGAN, DOOM FAATU (NDEY KODDU FAAL)

Waa Mamel, fii ci Ndakaaru, naqar ak tiis lañ fanaanoo. Li ko waral mooy tuut-tànk bu tollu ci benn at moo daanoo ci seen...

KU TEDD KI (Soxna Kumba Mbόoj)

Soxna Kumba Mbόoj, ñu gën koo xam ci turu Kumba Falilu, mi ngi am 20i at, doon ab ndongo ca Daaray Sorbonne ca Paris....

MBAS MEEK ÑÀKK XÉY CI SENEGAAL (SAFIYETU BÉEY)

Bérébu liggéeyukaay yu bare tëj nañu ndax mbas mi, loolu la ab lànket bu Programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes (PSE-J) xamle ciy xibaar....

SENEGAAL WÓOLUWUL GARABU MADAGASKAAR GI (SAFIYETU BÉEY)

«Kenn du jëfandikoo Covid Organics fii ci Senegaal». Porfesoor Musaa Séydi xamle na ni garab gii di Covid Organics te juge Madagaskaar du bokk...

GÀTTALUG XIBAAR YI (AMI MBENG)

TUUBAA Ki yore kàddug « Muxadimatul xidma » di Maxtaar Kan, mu ngi xamle ne « li wér te wóor mooy ne ab góor-jigéen kenn du ko suul...

MALI (Musaa Aysatu Jóob)

Ginnaaw bi nguurug Ibraayim Bubakar Keyta daanoo ci weeru ut 2020, réewum Mali mi ngi doon wéyal ay waxtaan ngir tabb njiit laata ñuy...

TAALIF CI MAAM ABDUL ASIIS SI DABBAAX (DAAWUDA NJAAY)

                     Taalif ci Maam Abdul Asiis Si Dabbaax Mag mat naa bàyyi cim réew Seex Abdul Asiis...

MÀGGALU TUUBAA (Musaa Aysatu Jóob)

Dees na amal màggalu Tuubaa ci 6i fan ci weeru oktoobar. Ginnaaw bi ndigal li  wàccee, Serin Muntaxaa Basiir Mbàkke ci kaddu Seriñ Bas...

TÀGGAT YARAM : SAFIYETU BÉEY

Saajo Maane dugal na ñaari bal ci joŋante bi ekibam Liverpool doon amal démb ak Chelsea. Ci ñaareelu fanu joŋante yi la dugal balam...

MAKI SÀLL GANEJI NAY DËKK AK I GOXI RÉEW MI : SAFIYETU BÉEY

Kafrin, Fatig ak Kawlax am nañu gan fan yii weesu, gannaaw bi njiitu réew mi Maki Sàll doon wër dëkk yeek gox yi ngir...

POLITIG : SAFIYETU BÉEY

Aymeru Ñing, doon kilifa ci Bennoo Bokk Yaakaar te jiite kurél gi ca Péncum Ndawi Réew mi, moo xamle ni « bu ñu sukkandikoo...

NOOK MBËNN MII NAG, BA KAÑATI ? (SÉEX AXMADU BÀMBA NJAAY)

Séex Axmadu Bàmba Njaay “Ku ndóbin rey sa Maam, foo gisee lu ñuul sax daw.” Xanaa kon ndóbin gi nekk Senegaal di reye taxul wolof...

PÉEXTE (LÀMP FAAL KALA)

PÉEXTE Da maa dëfeenu di jeneer Ba xel mi tàbbi cig ndenéer Dellusi naan ma nu gàddaay Fii kat lépp a ngi naaxsaay Xel mi sonal ma Di yuuxu naan...

WEYI TAN (SAYDU BA)

Saydu BA waa Ñooro la, di al-pulaar bu gàlle. Ndaanaan luy yëngu ci teyaatar la, tëgg ak um pecc. Tukki na ci réewi nasaraan yu...

SUNU RÉEW MI (NDAY XAYBA FAAL)

  Soxna Nday Xayba FAAL mi ngi dëkk Ndakaaru, doon jàng xam-xamu melosuuf ca Daara ju mag ju Seex Anta Jόob. Bind na taalif yu bari...