MAGU WAXOON NAA KO

ÑÀKK KAYITU-JUDDU GI NAG, BA KAÑ?

Ayu-bés yii weesu, yéenekaay yu bare dañoo xéy fésal ci seen xët bu njëkk...

ÑAŋ-MBAALO, TOJ NGA LÀMB JI !

« Toj naa fii ! », « Tasaare naa fee ! », « Rajaxe naa fale ! »… Su nu waxantee dëgg, xorom si...

KAN MOOY… IDIRIISA SEKK ?

Maaraa la ko ay jegeñaaleem di woowe, doomi-réew mi naan ko Idi. Taskati xibaar yi ñoom, Ndaamal-Kajoor lañu...

XËT YI MUJJ

YAA GORE !

Yàgg, yàgg, dëgg ay daan Dëgg lottoon na Senegaal Usmaan Sonkoo tax mu daan Lii dinaa ko...

NJÀNG MEEK NJÀNGALE MI : BËGG-BËGGI JËWRIÑ JI MUSTAFAA GIRAASI

Jëwriñu njàngale mi ci daara yu ndaw yeek yu digg-dóomu yi, Mustafaa Giraasi, fésal...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (13/4/2024)

NJABOOTU LÀMB DAL NA CI KOW BIRAM SULÉY JÓOB  Bi jëwriñ jii di Biram Suléy...

NJIITU RÉEW MI BIND NA LIGÉEYKATI CAYTUG BOKKEEF GI

Njjitu réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, bind nab bataaxel, jagleel ko liggéeykati caytug...