Li fës

DOKTOOR PAAP MUSAA COOR : “NAÑ BÀYYI MBAS MI MU LAW !’’

  (TEKKIG PAAP AALI JÀLLO) Doktoor Paap Musaa Coor, gëstukat la, xelam màcc ci wérug mbooloo....

FAN LANU JËM AK ÑAKKI BILL GATES YI?

(USÉYNU BÉEY) Coow laa ngi ne kurr ! Afrig ba Afrig daj, li ko dale Keer...

«BU DUL WOON DOXANDÉEM YI, MBAS MI DU NAANE ÑEEX AFRIG » (Doktoor Séydu Jàllo)

Doktoor Séydu Jàllo ab farmasiyeŋ la, dib biyólósis ak « ancien interne des hopitaux ». Xam-xamam...

‘’ÑAAWTEEF YIY XEW TEY RÉEWUM SIIN DU GULÉET…’’

(SÉEX MBÀKKE AMAAR, JËWRIÑU NDONGOY-DAARA SENEGAAL YA CA WUHAN. CI TAATAANUG NDEY KODDU FAAL) Ndey...

FAATUG HIBAA CAAM : SENEGAAL, BOPP BU XAR ÑAAR?

Guddi àjjuma, dëppook 3eelu fan ci weeru Awril, doon guddi gi jiitu bésub baaxentalub...

KORONAA JAT NA PAAP JUUF, GAYNDEY GAYNDE YI !

« Ërob, rawatina Farãs, dañuy xeex ak a bunduxataal tuutaafoni waaso yi (minorités ethniques)....

LEES WAR A JÀNG CI NDIMBALU RÉEWUM FIDEL CASTRO ÑEEL ITALI ?

BOOS NDÓOY   Saa buñ tuddee réewum Kibaa, ñépp daldi fàttaliku njiitam lu ràññeeku la :...

BATAAXALU ITALI BU TIISE NII…

Mbokki Senegaal, Maa ngi leen di nuyu yéen ñépp, ku ci nekk ci sa tur...

XËT YI MUJJ

YAA GORE !

Yàgg, yàgg, dëgg ay daan Dëgg lottoon na Senegaal Usmaan Sonkoo tax mu daan Lii dinaa ko...

NJÀNG MEEK NJÀNGALE MI : BËGG-BËGGI JËWRIÑ JI MUSTAFAA GIRAASI

Jëwriñu njàngale mi ci daara yu ndaw yeek yu digg-dóomu yi, Mustafaa Giraasi, fésal...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (13/4/2024)

NJABOOTU LÀMB DAL NA CI KOW BIRAM SULÉY JÓOB  Bi jëwriñ jii di Biram Suléy...

NJIITU RÉEW MI BIND NA LIGÉEYKATI CAYTUG BOKKEEF GI

Njjitu réew mi, Basiiru Jomaay Jaxaar Fay, bind nab bataaxel, jagleel ko liggéeykati caytug...