MAKI SÀLL A NGI WÉY DI LËJAL KÀRT GI

Démb la Njiitu réew mi doon tontu laaji taskati xibaar yiy liggéeyee RTS, Le Soleil, iRadio ak Seneweb. Ca njéeméer ba la janoo bi...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (21/2/2024)

NJIITU RÉEW MI DINA JANOOK TASKATI XIBAAR YI ËLLËG CI ALXAMES JI Bu ëllëgee, ci alxames ji, Njiitu réew mi dina tontu laaji taskati xibaar...

AYSATA : TAAL BI DU AY FEN ÑOO KOY FAY

Kii di John Mearsheimer, ca atum 2011, dafa génne ab téere tudde ko "Why Leaders Lie : The Truth About Lying in International Politics"...

WOTEY 2024 YI : 19i LAWAX ÑOO CI DES

Ginnaaw bi mu neenalee dekkare Njiitu réew mi jëm ci fommug wotey 25 féewiryee 2024 yi, Ndajem Ndeyu àtte mi sëggaat na ca waynderew...

LÀMMIÑ WEES NÀMP

21eelu féwaryee lañ jagleel ci àddina sépp bésu làmmiñ wi nga nàmp. Xalaat bu ni mel a ngi tukkee ca « Bangladesh ». Mbootaayu Xeet yi...

MAGU WAXOON NAA KO

JIKKO JU RAFET MOOY TABAX AM RÉEW

Wolof nee na, rafet kanam, rafet jikko a ko...
01:33:07

“Héritages” dalal na Bubakar Bóris Jóob

"Héritages ak Awa" ngi dalal Bubakar Bóris Jóob, ngir...

Malaanum Lëndëm : Bóris Jóob, na woon, fa woon

Ñeenteelu yoon a ngi nii Bubakar Bóris Jóob di...

GÀCCE NGAALAAMA, MBUGAAR !

Senegaal amati na ndam ci 3eelu fan ci weeru...

KUJJE GEEK WOTEB 2022 BI: BËGG NAA LA, BËGGUMA LA, LOOLU JARUL COOW

Ci bésub 23 sàŋwiye ci atum 2022 bii di...

FÀTTALIKU DÉMB

SEEX

Seex Mooy góor Moo di as gor Mbokk ya ko wor Ñooy mbokk...

FÀTTALIKU OMAR BOLONDEŊ JÓOB… 2/2

(ÑAAREELU XAAJ) Bi ñu nee Senegaal moom na boppam tamit,...

2002, ATUM SUUXU JOOLAA BI

Bërki-démb 26 sàttumbar ci atum 2020, "Bateau le Joolaa"...

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL

Bi Siidiya Ndàtte Yàlla génnee àddina ak léegi, am...

JÉERI JOOR NDEELAAK TUBAAB BI

Jéeri Joor Ndeela Faal mu ngi gane àdduna ci...

DÉMB AK TEY

WIDEWO YI

WAXLEEN SEEN XALAAT

BAÑ A WACC SA ÀND…

Mbir mi doy na waar. Kenn xamul lii lu...

BOKK AK NAWLOO NGIR JÀMM AK NAATAANGE CI ÀDDUNA SI

Weer yii nu génn, réew yu bare tànn nañu seen njiit....

"LE PROTOCOLE DE L’ÉLYSÉE" : NJÀNGATU PROF BUUBA JÓOB  

Téere bu am solo bi Ceerno Alasaan Sàll génne...

KORONAAWIRIS : TAXAW TEEWLU

Làmp Faal Kala Mbasum Covid-19 mi lëmbe na àddina, lëmbaaje...

NAKA LAA GISE MBAS MI

Mbas mu dërkiis, ñàkk teggin tey jur tiiñalante ci...

KORONAAK ÀDDINA

NJÀNGAT CI TÉERE YI

XËT YI LEEN DÀQAL

Bàlla Gay-Móodu Lóo : ñaar ci dara

Làmbu démb ak ju tey jeeka wuute ! Ndege, démb, bu nawet bi wàccaan, ci...

SÀNDIKAA NJABOOTU ALFABETISAASIYOŊ JUDDU NA

Askanu Senegaal dafa mës a weg i làmmiñam, làmmiñi réew mépp. Yàgg na leen...

NAKA LAA GISE MBAS MI

Mbas mu dërkiis, ñàkk teggin tey jur tiiñalante ci biir réew mi ak ci...

KAN MOOY…MAKI SÀLL ?

Ci Baatu Majaw Njaay Aw askan, bala moo tànn njiitam, war naa seet bu baax...

Bataaxalu Saalif Keyta ñeel IBK

Ci tekkib Paap Aali Jàllo

BAANE, YAA WAANE !

Dàqees na àtte bi ba alxames, 1 fan ci suwe 2023. Démb ci talaata...

Kaïs Saïed : weex der taxul a weex xol

Ndekete yoo, nit, nit ay posonam. Kàdduy boddekonte yi Njiitu réewum Tinisi li biral, keroog...

BINDKATU AYUBÉS BI : IBRAAYIMA SAAXO CAAM

                Ibraayima Saaxo Caam a nga juddoo Rëbës ci atum 1973, muy gox bi nekk...

WAAW, ANA KU BÓOM OMAR BOLONDEŋ JÓOB ?

Omar Bolondeŋ Jóob a ngi juddu ci 10eelu fan ci weeru sàttumbar 1946 ca Ñaame,...

FU MESSI DI FUTBAL DÉWÉN ?

Jamono jii, laaj bii moo lëmbe xel yi, rawatina xeli soppey Barcelone FC yi....

KAN MOOY ISAA SÀLL ?

« Jàpp naa ne pólitig du liggéey, jàngale mooy sama liggéey » (Isaa Sàll) Isaa Sàll, ab wutaakon...

WOTEY 2024 LIY JOT, JOT NA

Lu moy at kepp a des ci wotey 2024 yi. Lawax yi tàmbali nañu...

YOW KORONAA (Mamadu Jara Juuf)

TAALIFU MAMADU JARA JUUF Nee nga  layy, ni dott Ñów di nas, di nocci Nërmeel  nga  boroom...

MAKI/XALIFA : MAG, BU RUSEE NE MAA-TEY

Fan yii nu génn, bare woon na ñu doon yéy ak a yàbbi ci...

Ndeyu àtteg Bokkeefug Senegaal : ndey ji seex du tëdde wet

Sagar a ngi xeeñ. Ñépp a ko maase yëg. Xet gi ëbale ne ràpp...

SÉEX ALIYU NDAW : “LI MA JËLE CI MALAANUM LËNDËM…”

Ab téeree ngi nii boo xam ne, bii, boo koy jàng doo bëgg mu gaaw...

FUTBAL AK BASKETU SENEGAAL : YAAKAAR AK YÀKKI

Bi Alseri dumaa Senegaal benn ci dara ci finaalu joŋanteb réewi Afrig yi (CAN)...

KORONAAWIRIS : MBETE GAYNDE GU TËX !

Ndey Koddu Faal   Fii ci Senegaal, limu ñi Covid-19 bi daaneel romb na téeméer. Moonte bi...

SËRIÑ SEEKA BARI DOOLE CI LÀNGU PÓLITIG GI !

Ni waa Senegaal gëmee Yàlla te fonk diine, umpul kenn ci àddina si. Nde, askanuw...

GÀTTALI BÉS BI

4i néew yiñ yóbbu ci raglub Dalal Jàmm Ginnaaw yëngu-yëngu yu metti yi amoon ci...

CONCU BU DIIS BI

Wolof nee na : "concu, boroom rekk a ko àttan". Kon, ndax jaadu na...

Lan moo wund demu Maki bi Riisi ?

Fan yii weesu, njiitu réew, Maki Sàll, fekki woon na Putin ca Riisi ngir,...

7 MÀRS WALLA 8 MÀRS ? BEY CI SA WEWU TÀNK…

Juróom-ñetteelu fan ci weeru màrs la xel yépp di dem ci jigéen ñi, ndax...

F24, ÀND XEEX 3EELU MOOME

Njiitu réew mi, Maki Sàll, amati na soxla. Nde, kurél gu bees juddu na...

WOTEY 31 SULET YI, Péncoo walla paacoo, askan waay tànn

Fukki fan rekk a ci des fii ak dibéer 31eelu fan ci sulet. Keroog...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (12/6/2023)

MBIRIM ÑETTEELU MOOME GI  Paap Sàmba Mbuub xelal na Maki Sàll Paap Sàmba Mbuub, kilifa la...

AS PIKINE – GUEDIAWAYE FC : XUMB TE DAGAN

Keroog, ci gaawu gi 29 awril 2023, sàmpiyonaa Senegaal bi jaxoon na lool. Ndax,...

Li gën a fés ci xibaari bés bi (Gaawu 4 fewaryee 2023)

NJÀNG AK NJÀNGALE  Ab toogaanu-ñaxtu la ñenn ci jàngalekat yi ñuy woowe "contractuels" amaloon démb....

GENN GAAL, ÑAARI JULLI

Ku makiyaasu mbaa ñu makiyaas la, boo ñaqee ñaaw

NDAM LU SAFUL XOROM, SAFUL SUUKAR…?

10Dibéer yemook ñaar-fukki fan ak ñeent si weeru Féewaryee, la waa réew mi doon...