Fondateur : Bubakar Bóris Jóob – Directeur de publication : Paap Aali Jàllo
TOOGAANU-ÑAXTU NGIR JÀPPALE PAAP NJAAY MU WALF

Ay téeméeri-téeméeri nit ñoo teeweesi toogaanu-ñaxtu ba amoon ci buntu màkkaanum Walf. Lees ko dugge mooy kaas ngir ñu bàyyi Paap Njaay, taskatu-xibaaru Walf...

SONKO, AK KAN ?

Alxames, 16 màrs 2023 ba tey, Usmaan Sonkoo nga ca raglu ba, tëdd. Waa Pastef ñoo ngiy def seen kemtalaayu kàttan ngir jàllale ko...

ÀTTEWAAYU NDAKAARU : USMAAN SONKO WAX NA ÀTTEKAT BI AY DËGGAM

Usmaan Sonko jël na kàddu gi ca àttewaayu Ndakaaru, wax àttekat bi ay dëggam ci fulla ak faayda. Njiitul Pastef li dafa biral jafe-jafe...

LAYOOB SONKO-MBAY ÑAŊ : XEEX BI DOOR NA !

Ñetti biisi Dakar Dem Dikk yu tàkk ca Petersen, AUCHAN Mermoos tàkk jëppeet, ay bérébi liggéey yu tëj, dem yombatul, dikk amatul ci péeyub...

TAKK-DER YI LÉEMATI NAÑU KËRU USMAAN SONKO

Jamono ji nuy yaxal mbind mii, takk-der yaa nga fees dell Cité Site Kër Góorgi (Cité Keur Gorgui), fa Usmaan Sonko dëkk. Yoon yeek...
 
YËRAL LÉPP

MAGU WAXOON NAA KO

01:33:07

“Héritages” dalal na Bubakar Bóris Jóob

"Héritages ak Awa" ngi dalal Bubakar Bóris Jóob, ngir...

Malaanum Lëndëm : Bóris Jóob, na woon, fa woon

Ñeenteelu yoon a ngi nii Bubakar Bóris Jóob di...

GÀCCE NGAALAAMA, MBUGAAR !

Senegaal amati na ndam ci 3eelu fan ci weeru...

KUJJE GEEK WOTEB 2022 BI: BËGG NAA LA, BËGGUMA LA, LOOLU JARUL COOW

Ci bésub 23 sàŋwiye ci atum 2022 bii di...

WAAW, KAÑ LA SENEGAAL GËJ A YËNGOO NII…?

Weeru màrs wii weesu, Senegaal tàngoon na jipp !...
YËRAL LÉPP

FÀTTALIKU DÉMB

SEEX

Seex Mooy góor Moo di as gor Mbokk ya ko wor Ñooy mbokk...

FÀTTALIKU OMAR BOLONDEŊ JÓOB… 2/2

(ÑAAREELU XAAJ) Bi ñu nee Senegaal moom na boppam tamit,...

2002, ATUM SUUXU JOOLAA BI

Bërki-démb 26 sàttumbar ci atum 2020, "Bateau le Joolaa"...

FAIDHERBE, SAAY-SAAY BI NUY SARGAL

Bi Siidiya Ndàtte Yàlla génnee àddina ak léegi, am...

JÉERI JOOR NDEELAAK TUBAAB BI

Jéeri Joor Ndeela Faal mu ngi gane àdduna ci...

DÉMB AK TEY

YËRAL LÉPP

WIDEWO YI

WAXLEEN SEEN XALAAT

BAÑ A WACC SA ÀND…

Mbir mi doy na waar. Kenn xamul lii lu...

BOKK AK NAWLOO NGIR JÀMM AK NAATAANGE CI ÀDDUNA SI

Weer yii nu génn, réew yu bare tànn nañu seen njiit....

"LE PROTOCOLE DE L’ÉLYSÉE" : NJÀNGATU PROF BUUBA JÓOB  

Téere bu am solo bi Ceerno Alasaan Sàll génne...

KORONAAWIRIS : TAXAW TEEWLU

Làmp Faal Kala Mbasum Covid-19 mi lëmbe na àddina, lëmbaaje...

NAKA LAA GISE MBAS MI

Mbas mu dërkiis, ñàkk teggin tey jur tiiñalante ci...

KORONAAK ÀDDINA

YËRAL LÉPP

NJÀNGAT CI TÉERE YI

XËT YI LEEN DÀQAL

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI Altine 23 sãwiye 2023

PÓLITIG Bërki-démb ci dibéer ji, waa Pastef doon nañ amal ab mitiŋ ca depàrtamã bu...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (Altine 27 Féewirye 2023)

PÓLITIG Wotey Njiitu réewum Senegaal Décce Faal dina nekk lawax ci wotey Njiitu réewum Senegaal yu...

Li gën a fés ci xibaari tàggat-yaram (àllarba 1 Màrs 2023)

Paul Pogba  Gannaaw 11i weer yi mu toog ci sababu gaañu-gaañu bu metti bi...

YÉENE NÉEG LA, BOROOM A CAY FANAAN

Siidi Ahmet Mbay, ku dégg tur wi sam xel dem ci coowal Aji Saar...

NJIITU MBOOTAAYU RÉEWI AFRIG YI (2023-2024)

Benn weer kepp a dese Njiitu réewum Senegaal li, Maki Sàll, ci boppu kilifteefu...

ÀTTEWAAYU NDAKAARU : USMAAN SONKO WAX NA ÀTTEKAT BI AY DËGGAM

Usmaan Sonko jël na kàddu gi ca àttewaayu Ndakaaru, wax àttekat bi ay dëggam...

LAYOOB SONKO-MBAY ÑAŊ : XEEX BI DOOR NA !

Ñetti biisi Dakar Dem Dikk yu tàkk ca Petersen, AUCHAN Mermoos tàkk jëppeet, ay...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (DIBÉER 5 MÀRS 2023)

PÓLITIG Bàyyi nañu Gii Mari Saaña ak way-moomeel yi Démb, ci yoor-yoor gi, lañu...

XEEB NGA XAL, MU LAKK SA DÀGGA (1/2)

Kuy laaj fu réewum Senegaal tollu, dellul bésub alxames, 16 féewaryee 2023, xool, seet,...

LI GËN A FES CI XIBAARI BÉS BI (Alxames 16 féewaryee 2023)

LAYOO MAAM MBAY ÑAN AK USMAAN SONKO Tey ci alxames ji lañu waroon a àtte...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (GAAWU 25 FÉEWARYEE 2023)

PÓLITIG Idi day bokk, walla ? Dina amam du am, li ñu doon laam-laame léegi...

AAJIBOOK BATAAXALUB LËMBAAJE BI

Séex Aajibu Sumaare, njiitu jëwriñ ja woon, dafa bind ab bataaxal jagleel ko Njiitu...

LI GËN A FËS CI XIBAARI TÀGGAT-YARAM (ALXAMES 9 MÀRS 2023)

KUPPE Àngalteer Démb, foo geestu ci mbaali-jokkoo, ñoo ngi doon wone ay naataal ak i widewooy...

TAKK-DER YI LÉEMATI NAÑU KËRU USMAAN SONKO

Jamono ji nuy yaxal mbind mii, takk-der yaa nga fees dell Cité Site Kër...

GÉNNUG ÀDDINA Me USMAAN SÉY 

Me Usmaan Séy, layookat bu siiw bi, moo génn àddina. Ay mbokkam a ko...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (Dibéer 29 saŋwiye 2023)

TUUBAA : JAWUB “OCASS” LAKK NA Démb ci guddi, ay boori 22i waxtu, lees nemmeeku...

Li gën a fés ci xibaari tàggat yaram (Gaawu 4 féewaryee 2023)

PREMIER LEAGUE / ÀNGALTEER  Liverpool Ribeertoo Firminoo yëgal na waa këlëb ba ak tàggatkatam, Jurgen Klopp,...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (ÀJJUMA 10 MÀRS 2023)

Paap Njaay tëddi na Sebikotaan Taskatu xibaaru Walfadjiri bi, Paap Njaay, mujje nañ ko jàllale...

PALUG KURÉL YIY TEEWAL JÀNGALEKAT YI

Njureef ya tukke ca wotey sendikaa jàngalekat yi bir na. Mu mel ni, jàngalekati...

XEEB NGA XAL, MU LAKK SA DÀGGA (2/2)

Tey, ci talaata ji 14 màrs 2023, la lëkkatoo Yewwi Askan Wi di amal...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (ALTINE 6 FÉEWARYEE 2023)

PÓLITIG Ndogal lu yees ñeel peyooru dépite yi    Yokkal nañu dépite yi 700.000i FCFA...

WAAW, ANA DIJJE BAAJI ?

Mbirum ñaari way-yëddu ya réeroon ca Kab Maniwel ma ngay wéy di lëmbe xel...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (ALXAMES 2 MÀRS 2023)

WÉR-GI-YARAM : Raglub Maam Abdu Asiis Si Dabbaax Liggéeykat yi ëmb Intersyndical bu raglub Maam Abdu...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (ÀLLARBA 15 MÀRS 2023)

PÓLITIG Tey ci àllarba ji la làngug Pastef namoon a amal seen doxi-ñaxtu yi ci...

LI GËN A FÉS CI XIBAARI BÉS BI (Talaata 31 saŋwiye 2023)

PÓLITIG Beneen lawax bu bees feeñati na ñeel wotey 2024 yi. Dr Baabakar Jóob, di...

SONKO, AK KAN ?

Alxames, 16 màrs 2023 ba tey, Usmaan Sonkoo nga ca raglu ba, tëdd. Waa...

GÀCCE-NGAALAAMA, NDEYI ÀDDUNA !

Bu ñu nee 8 màrs, xel yépp dem ci bés bu mag bi ñu...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (ÀLLARBA 8 MÀRS 2023)

YOON Waa "Sureté Urbaine" bu Ndakaaru woolooti nañu. Wile yoon, Séex Aajibu Sumaare lay doon,...

LI GËN A FËS CI XIBAARI BÉS BI (TALAATA 14 MÀRS 2023)

PÓLITIG Ci talaatay tey ji la lëkkatoo Yewwi Askan Wi doon amal ab « Giga meeting »...

Tukkib Njiitu Réewum Farãs li ci kembarug Afrig

Tukki ñeenti fan la Emanuyel Makarõ, Njiitu réewum Farãs li tàmbali alxemes 2 màrs...

Paap Masata Jaag dina tëdd 5i ati kaso

Ëttub àttewaay bu Pari delsi na ci àtteb Paap Masata Jaag bi. Waaye, àtte...

TOOGAANU-ÑAXTU NGIR JÀPPALE PAAP NJAAY MU WALF

Ay téeméeri-téeméeri nit ñoo teeweesi toogaanu-ñaxtu ba amoon ci buntu màkkaanum Walf. Lees ko...